Gravsten


Træ:  

Match 87 til 118 fra 118     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    «Forrige 1 2 3

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
87
Kroymann, Henrikke, Jens og Marie
Kroymann, Henrikke, Jens og Marie
Gjøl kirkegård    
88
Laigaard, Jens Jensen og Mette Marie
Laigaard, Jens Jensen og Mette Marie
Farsø kirkegård
Farsø Gamle Kirkegård    
89
Larsen Magnus Vilhelm Bernhardt Simesen
Henriksen Ane Marie
Larsen Magnus Vilhelm Bernhardt Simesen Henriksen Ane Marie
Ravnkilde kirkegård fundet   
90
Lauersen, Maren
Lauersen, Maren
Gravsten detail (Lapidarium)
Dollerup kirkegård    
91
Lauersen, Maren
Lauersen, Maren
Gravsten (Lapidarium)
Dollerup kirkegård    
92
Madsen, Casper
Rind Kirkegård.
Madsen, Casper Rind Kirkegård.
Rind kirkegård
Mindesten 
fundet   
93
Mariboe, Deiche
Mariboe, Deiche
Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)    
94
Nielsen, Karen Jenny Ebdrup og Hans Lundgaard Nielsen
Nielsen, Karen Jenny Ebdrup og Hans Lundgaard Nielsen
Farsø Gamle Kirkegård    
95
Nielsen, Niels Peter og Karen Kirstine Lundgaard
Nielsen, Niels Peter og Karen Kirstine Lundgaard
Farsø Gamle Kirkegård    
96
Nielsen, Tage Søndergaard
Nielsen, Tage Søndergaard
Gravsten
Nordre Kirkegård    
97
Nissen, Hans Christian
Nissen, Hans Christian
Bov kirkegård    
98
Nissen, Hans Christian
Nissen, Hans Christian
Mindesten
Bov kirkegård    
99
Nissen, Hans Heinrich og Maren
Nissen, Hans Heinrich og Maren
Bov kirkegård
Bov kirkegård    
100
Nissen, Jeppe Hansen og Cathrine
Nissen, Jeppe Hansen og Cathrine
Bov kirkegård    
101
Pedersen, Thøger og Jacobe Benzen
Pedersen, Thøger og Jacobe Benzen
Korets nordvæg nr. 4 fra øst. Teksten er på latin, men gengives herunder i oversættelse:

Den ærværdige og lærde mand magister
Thøger Pedersen,
denne menigheds meget trofaste hyrde, hensov,
efter at have forkyndt guds ord i 26 år,
roligt i Herren i året 1626 den 1. april i sin alders 68 år.
Hans meget kære hustru
Jacobe Bentzen
ombyttede såre lykkeligt dette forgængelig og
i sandhed kummerfulde liv med hint evige og salig
i året 16[ 29] i sin alders [44 år]
i håb om en ærefuld opstandelse.
Budolfi kirke    
102
Ravnkilde, Niels Christian Theobald
Ravnkilde, Niels Christian Theobald
Cimitero Acattolico    
103
Riggelsen, Andreas og Anna Christina, Marie Cathrine og Jendre
Riggelsen, Andreas og Anna Christina, Marie Cathrine og Jendre
Abild kirkegård    
104
Schiøth, Jens Riddermann - Ballerup kirke Ligsten
Schiøth, Jens Riddermann - Ballerup kirke Ligsten
Herunder hviler Salig Provst
Jens Ridderman Schiøth
Sognepræst til Ballerup-Maaløv
Fød den 23. November 1755
Død den 7.juni.1816
Retskaffen og nidkær Embedsmand
Trofast Ægtefælle og Fader
Hans altfor tidlige Død Begrædes
Af Enke og Børn
Der satte ham dette Minde Om deres Kiærlighed
Ballerup    
105
Schmidt, Giødert
Schmidt, Giødert
Her under
hviler erlig agtbar
og velforstændige mand
Giødert Schmidt fordom
kong postmester oc raad
mand her i Aalbor(g) som saligen
hensoe 1679 i hans alders 49 aar
samt hans kierreste den
dydædle matrone Sidtsel
Schmidt som (og) saligen h(en)
soe 1694 i hen(es) alders 55 aar
Gud velsigned dem i deres
ægteskab med 2 sønner
5 døtre hvilke…

Resten af teksten er ulæselig. (Korets sydvæg nr. 3 fra øst)
Budolfi kirke    
106
Schultheis Anthony
Schultheis Anthony
Milwaukee Cemetery    
107
Seidelin Jacobsen, Aase Johanne
Seidelin Jacobsen, Aase Johanne
Gravsten
Nordre kirkegård    
108
Selle, Albert og Sidsel Visholt, Gravsten
Selle, Albert og Sidsel Visholt, Gravsten
Gundsømagle kirkegård    
109
Seydel, Conradus Heitlas
Seydel, Conradus Heitlas
På Faaborgs lazaretter døde i alt 74 soldater i de to slesvigske krige. I Treårskrigen døde 47 soldater. Disse fordelte sig på 41 danske soldater, fire svenske gardere og to insurgenter (oprørssoldater fra hertugdømmerne). I 1864 døde 27 danske soldater. Hovedparten af disse mange soldater blev begravet på byens assistenskirkegård og i 1866 tog byens borgere initiativ til at rejse de faldne soldater et varigt minde. Det blev gravhøjen med den over 4 meter høje obelisk med inskriptionen: "Til Minde om de i Aarene 1848, 1849, 1850 og 1864 paa Lazaretherne i Faaborg fra Saar og Sygdom hjemgangne Krigere reistes denne Steen af taknemlige danske Mænd og Kvinder 1866".
På gravhøjens sider anbragtes de ialt 44 gravsten, der indtil da havde ligget over gravene for de 40 danske soldater og fire svenske gardere fra Treårskrigen. Den 41. danske soldat - Anders Jørgensen Aabjerghus - havde åbenbart aldrig fået en gravsten, måske fordi han først døde i april 1851. Der har næppe været gravsten på de to insurgenters grave.
Indtil 1942 var gravstenene anbragt i tre rækker på gravhøjens sider, men ved en renovering dette år blev alle gravsten anbragt i én række langs gravhøjens fod. Ved samme lejlighed fjernede man et metalgitter, der havde omkranset monumentet på toppen. Ved samme lejlighed fjernede man også to høje, smalle marmortavler med navnene på soldaterne fra 1864. De stod oprindeligt op ad obelisken. Nederst i denne blog er et billede af den nyrenoverede mindehøj i 1942.
Faaborg Gl. Assistens kirkegård    
110
Sjulstad, Sigurd
Sjulstad, Sigurd
Solor Lutheran Cemetery, Webster, Rice County, Minnesota, USA
Solor Lutheran Cemetery    
111
Sorensen, Andrew og Annie
Sorensen, Andrew og Annie
Hazelwood Lutheran Cemetery, Webster, Rice Country, Minnesota USA
Hazelwood Lutheran Cemetery    
112
Sorensen, Karoline og Soren
Sorensen, Karoline og Soren
Harrison Cemetery, Whiting, Monona County, Iowa, USA
Harrison Cemetery    
113
Spitalkirche mit den Grab von Elsbeth und Hermann Kessler
Spitalkirche mit den Grab von Elsbeth und Hermann Kessler
Inneres der Ruine.
Lithographie von Jos. Bergmann 1835
Spitalkirche St. Leonhard    
114
Thyras runesten
Thyras runesten
    
115
Thøgersen Inger Mathilde Beck
Thøgersen Inger Mathilde Beck
Gjern kirkegård fundet   
116
Ullrich, Kenneth John
Ullrich, Kenneth John
Forrest Memorial Park. Mississippi, USA    
117
Vilhelm Jens CHRISTIAN Ditlefsen - Agnes Sørensen
Vilhelm Jens CHRISTIAN Ditlefsen - Agnes Sørensen
Gravsten
Malt Kirkegård    
118
Vormstrup Madsen, Hilda
Vormstrup Madsen, Hilda
Gravsten, Linå kirkegård
Linå kirkegård    

    «Forrige 1 2 3