Notater


Træ:  

Match 173 til 215 fra 11,399

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 266» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
173 (https://portal.dnb.de/) Familie F2122
 
174 (Ikke fundet i Lemvig KB) pigebarn, Dødfødt (I2598)
 
175 (Ikke fundet i Lemvig KB) pigebarn, Dødfødt (I2598)
 
176 (Jyske reg. 26.325). Rosenstand, Bodil Margrethe Pedersdatter (I5713)
 
177 (Kopfhaus Hallplatz 3/ Klaragasse 4).
Dieser Haus erbte er von seinem Vater. 
Glockengiesser, Conrad I. der ältere (I2437)
 
178 (Nekrolog fra avis)
Sigrid Erna Gloggengiesser, Karolinelundscentret, Gjern, er død 80 år.
Sigrid Erna Gloggengiesser var oprindeligt fra Djursland, men flyttede med sin mand Sven Gloggengiesser til hans barndomsegn, Gjern, omkring 1950, da de var blevet opfordret til at starte en lokalavis, Folkebladet. En avis, ! der fortsat udkommer hver uge.
De første mange år var slidsomme og under vanskelige vilkår. Huset i Vivild var solgt. Istedet boede familien, som da også havde to små børn, på et enkelt værelse. Madlavning foregik på gangen i trykkeriet. Senere boede de i forskellige lejligheder i Gjern.
Ved et stort fælles arbejde lykkedes det at få et bogtrykkeri i gang, og i 1962 kunne man flytte virksomheden til egne større lokaler på Tvilumvej i Gjern, og to år senere flyttede familien endeligt i eget hus igen..
Sven Gloggengiesser afgik ved døden allerede i 1975, hvorefter Erna Gloggengiesser fortsatte virksomheden, som hun i 1983 solgte til sin søn, Finn Gloggengiesser.
Erna Gloggengiesser var et beskedent og fint menneske, der håvde mange kvaliteter både som menneske og når det gjaldt virksomhedsdrift.
Ud af hendes tre børn er de to sønner begge i farens branche, hvor Finn er bogtrykker i Gjern, og Knud er grafisk trykker i Silkeborg, mens datteren, Lilli, er lærer i Esbjerg. Ud over børn og svigerbørn efterlader Erna Gloggengiesser fem børnebørn og tre oldebørn. 
Nielsen, Sigrid Erna (I36)
 
179 (Nekrolog fra avis):
Jørn Gloggengichser, Karolinelundscentret, Gjern, er død, 79 år.
Jørn Gloggengichser blev født i København, men kom til at leve det meste af sit liv i Gjern-området.
I en årrække omkring 2.Verdenskrig boede han dog i Århus, hvor han også mødte Ellen, der blev hans hustru. Jørn Gloggengichser startede som gartner og arbejdede blandt andet som gartner på Statshospitalet Risskov i Århus. Her var han også i krigsårene civil brandmand.
Et par år efter krigen flyttede familien til Gjern, hvor Jørn Gloggengichser startede et gartneri ved Skannerup. Det drev han i de næste omkring 15 år. Samtidig var han ansat som banebetjent ved Statsbanerne.
Midt i 70'erne købte han så den gl. østre Skole uden for Gjern ved Nårup, og her startede han en inventarforetning med inventar til butikker. Gartner-baggrunden blev dog ikke glemt, for Jørn Gloggengichser fortsatte med at gå op i blomster og i sin have.
Da hustruen døde i 1994, afhændede han virksomheden og flyttede til Meldgårdsparken i Fårvang. Imidlertid blev han ramt af sygdom, idet han fik sat først det ene ben af, og senere det andet, og for halvandet år siden kom han så på plejehjemmet Karolinelundscentret i Gjern.
Jørn Gloggengichser efterlader to børn, seks børnebørn og fire oldebørn. 
Gloggengichser, Jørn (I46)
 
180 (Nekrolog fra avis): Dødsfald i Skive
Helle GIoggengichser Tougaard, Havnevej 1O C, Skive, er død ved en trafikulykke mandag den 6. februar. Helle Tougaard blev 21 år.
I 1973, da Helle Tougaard var tre år gammel, flyttede hun fra Viborg sammen med sine forældre, Kirsten og Kurt Tougaard, til Løgstrup. hvor forældrene fortsat bor. Helle havde sin skolegang i Løgstrup, indtil hun startede i gymnasiet på Viborg Katedralskole.
Da studentereksamen var hjemme, tog Helle et år til Chicago, hvor hun arbejdede som au pair-pige. I september 1987 vendte Helle tilbage til Danmark, flyttede til Skive og startede en uddannelse til erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk.
Helle har altid været interesseret i gymnastik. Hun var aktiv, og medvirkede blandt andet på Viborgs repræsentationshold, men andre fik også glæde af hendes færdigheder, idet Helle ledede gymnastikhold i Løgstrup.
På Handelsskolen betegnes Helles forhold til lærere og medstudernede som godt. Hun var vellidt, afholdt og positiv. Det samme indtryk har hun givet på sin hjemegn, hvor hun også beskrlves som en pige med gåpåmod.
Foruden forældrene, der har en bagerforretning i Viborg, efterlader Helle Tougaard sig en søster på 18 år, samt sin ven. 
Tougaard, Helle Gloggengichser (I18)
 
181 (Opslag 228) Knudsen, Matthias (I166)
 
182 (ældre betegnelse for hjælpepræst) Løvenbalk, Peder Pedersen (I1923)
 
183 * Hermann II. und seiner Frau stifteten am 31.08.1374 gemeinsam das Glockengiesser-Spital in Lauf, dazu 500 fl. [Florin (Goldmünze) = 3½ g. Feingold = 109,8 € in 2013/500x109,8 = 54.897 € ] Auf ihn gehen auch die Errichtung der Kirche St. Leonhard, des Pfarrhauses, des Friedhofes und die Errichtung des Schulwesens in Lauf zurück.

Etwa ab 1378 lebte Kessler vorwiegend für seine Stiftung, der als erster Spitalmeister vorstand.

Am 24.06.1386 und am 20.02.1389 errichtete er seine Testamente.

1389 vermachten die Eheleute der Stiftung noch 25 Bauernhöfe und Mühlen in 12 Ortscaften.

Wärend des Markgrafenkriges wurden 1552/53 Spital, Kirche und Pfarrhof niedergebrannt. Das Spitalgebäude wurde 1554-58 neu errichtet, von Kirche und Pfarrhaus sind die Ruinen erhalten. 
Kessler, Hermann II Glockengiesser genant (I2447)
 
184 * Im Gegendsatz zu allen übrigen Glockengiessern, die in St. Lorenz ihre Wohnungen hatten, wohnte er in St, Sebald. Es ist anzunehmen, dass er vor 1397 gestorben ist, da er in der Losungsliste dieses Jahres nicht mehr aufgefürth wird.

* Da nach der Hofer Glockenschrift von 1374 Bernhards Mutter eine Schwester von "magistri Hermani" war, dürfte sie dem Alter nach Hermann II Kessler nahegestanden haben, wärend es sich bei Hermann III und Johannes Weissenburger vermutlich um jüngeren Geschwister gehandelt hat. (DGA Note 34 S 84)

* Eine abgegangene Glocke von 1374 in Hof bezeugt, auf der er sich Bernhardus filius sororis magistri Hermanni nante. 
Glockengiesser, Bernhard (I4302)
 
185 *Hammershøj, Vorning KB 1702-1757 opslag 205:
Jens Floes Barn Dorthe baarnt af Christen (?) Hustru i (?)
Mandfad.: Søren Pedersen, Peder Jensen, Anders (?)
Qvindfad.: Rasmus Sørensens Hustru, Maren Sørensdatter. 
Jensdatter, Dorthe (I65)
 
186 *Hammershøj/Vorning KB 1758-1813 opslag 272:
I Worning Kirke Confirmerede: no 4: Axel Jensens Søn - Jacob af Holme - 16 Aar. 
Axelsen, Jacob (I55)
 
187 *Hammershøj/Vorning KB 1758-1813 opslag 96:
Vorning d. 17. [April] Axel Jensen og Hustru Ovidia Sophia Christens Datter Af Holme, hvis Barn, Som var født og Hjemmedøbt d: 15. Marts Kaldt Jens Christian, baarnt af Søren Pedersens Hustru Dorthe Jens Datter af Hvidding, Fadderne: Friderich i Hinge Mølle, Christen Espersen i Worning Mølle, Axel jensen og Hans Jørgensens Hustru Ane Anders Datter af Holme 
Axelsen, Jens Christian (I49)
 
188 *Kvorning/Hammershøj KB 1757-1813 opslag 62:
den 29 (svær at læse) April Morten Simonsens Barn Simon baarn af Kiersten Gieddes i Aarrup, Faddere Anders Michelsen, Simon Mortensen, Christen Simonsen og Anne Jacobsdatter 
Mortensen, Simon (I184)
 
189 - hans afdøde svigerfars bindingsværksgård på hjørnet af Adelgaden og Immervad. Det var en i 1597 opført anselig gård i tre stokværk og med tre længer. Den kaldtes senere Borgmestergården og stod helt til 1909, da den blev revet ned og genopført på Landsudstillingen. Herfra flyttedes den til Botanisk Have, hvor den nu er kernen i Den gamle By". Den er selvfølgelig blevet ændret en del i tidens løb, men endnu kan man se storstuen, omtrent som den var i Buni Nielsens tid. Nielsen, Buni (I5704)
 
190 - senere vicevært Nielsen, Karl (I51)
 
191 . Christoph Glockengiesser - International Genealogical Index - Germany
Gender: Male Birth: 1504 Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern Death: 06 OCT 1539 
Glockengiesser, Christoph I (I2461)
 
192 . I «Diplomatarium Viborgense» hedder det:
«Offvenss Pedersdaatter Hegelunds Sønner, Morten Hegelund Raadmand, Peder Hegelund Borger i Viborg, Jens Hegelund Borger i Ribe og Søren Hegelund 1537 gav noget Jord liggendes Østen til Bastue Jord, som kalledes Alle Helgens Boder, som Jess Mattissøn Sochfod, hendes Morfader, gav til Messers Opholdelse for Alle Helgens Alter i Viborg Domkirke.»
(side 49 i fortegnel sen over Domkirkens altre). 
Pedersdatter, Offven (I979)
 
193 .. var en meget omhyggelig Visitator; viste en roesværdig Iver i, at udrydde kirkelige Uskikke fra den catholske Tid; Forfatter af den bekjendte Visitatsbog; Stammefader til Familien „Jacobæus“; „bonus pastor, bonus maritus, bonus episcopus“ Weile, Jacob Madsen (I1563)
 
194 ....en Søn, blev med broderen dræbt 1359 i middelfart med Hr. Niels Bugge " Skjøndt de vare Kong Valdemars Søstersønner" Krognos, NN. Pedersen (I1968)
 
195 /Kirkebog 1710 - 1747 Løgumkloster, Ny udgave/Opslag Nr. 254:
- Jendre Koch aus Ellum ein junge Tochter - 2 Jahren 
Koch, Karen Jendres (I13234)
 
196 /Kirkebog 1710 - 1747 Løgumkloster, Ny udgave/Opslag Nr. 265 Koch, Karen Jendres (I13234)
 
197 /Kirkebog 1710 - 1747 Løgumkloster, Ny udgave/Opslag Nr. 277 Koch, Caren Jendres (I13239)
 
198 /Kirkebog 1710 - 1747 Løgumkloster, Ny udgave/Opslag Nr. 287 Koch, Per Jendresen (I13235)
 
199 /Kirkebog 1842 - 1900 Abild/Opslag Nr. 121:
Jendre Riggelsens Enke i Vennemose 77 2/4 Aar gl. Efterlader sig 5 Børn: 4 Sønner og 1 Datter. Alderdomssvaghed. 
Jensen, Cathrina Maria Knudsen (I13073)
 
200 /Ribe/Esbjerg sogn/Kirkebog 1899 - 1911 opslag 162 Familie F5316
 
201 01 Aug 1806 - Else Marie Pedersdatter
24 Aug 1807 - Anne Marie Pedersdatter
29 Mar 1810 - Kirsten Pedersdatter
21 Maj 1814 - Karen Marie Pedersdatter
05 Sep 1816 - Maren Pedersdatter
07 Jul 1819 - Søren Christian Pedersen
02 Maj 1822 - Ane Marie Pedersdatter 
Familie F4875
 
202 09.03.1869 - Jørgen Svendsen Wammen
13.12.1871 - Niels Magnus Vammen
15.04.1873 - Magna Andrea Julie Vammen
09.06.1874 - Clara Theodora Vammen
05.06.1876 - Magna Andrea Julie Vammen
16.10.1877 - Alfred Vammen 
Juul, Frederikke Bentemine (I5534)
 
203 1 Lod sølv (0,0147 kg) Ferslev, Niels Iversen (I10154)
 
204 1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40). 
Mumme, Mette Thomasdatter (I7315)
 
205 1) distrikt, i hvilket der udskreves værnepligtigt mandskab til marinen 2)person i en sølimit , der var (indskrevet i sørullen og) pligtig til tjeneste i marinen; undertiden i videre anv., om person, der bor ved havet.(fra Ordbog over det Danske Sprog bind 23, udkommet 1946). Olsen, Michel (I7161)
 
206 1. april 1817.
Enke Anna Christensdatter. Børn: Iver Nielsen 31 år,tjenende Søren Christensen, Christen Nielsen 30 år, hjemme, Niels Nielsen 27 år, hjemme, Peder Nielsen 25 år, tjener i Nør Mølle i Viborg, Jens Nielsen 15 år, hjemme, anne Nielsdatter 19 år hjemme, Bodil Nielsdatter 10 år hjemme. 
Iversen, Niels (I344)
 
207 1. Ellen Seidelin, f. 22 jan. 1866,
2. Ingeborg Seidelin, f. 28 dec. 1867,
3. Anna Seidelin, f. 4 dec. 1869,
4. Carl Philip Seidelin, f. 20 jul. 1871, Århus, Danmark , d. eft. 1935 (64 år)
5. Kirsten Seidelin, f. 7 feb. 1873, d. 9 maj 1874 (1 år)
6. Agnete Seidelin, f. 5 nov. 1874,
7. Kirsten Seidelin, f. 19 dec. 1876,
8. Harald Seidelin, f. 31 jul. 1878, Århus, Danmark , d. 29 apr. 1932 (53 år) 
Rosenstand, Christiane Dorotea (I842)
 
208 1. Gjertrud Kirstine Müller, f. apr. 1770, d. sep. 1770 (Alder ~ 0 år)
2. Jens Paludan-Müller, f. 7 nov. 1771, Sorø Købstad , d. 14 maj 1845, Aarhus Købstad (Alder 73 år)
3. Charlotte Christine Müller, f. 7 feb. 1773, d. 5 feb. 1814, Frederiksberg, København (Alder 40 år)
4. Inger Marie Müller, f. 14 sep. 1774, d. 29 jun. 1828 (Alder 53 år)
5. Nicoline Müller, f. 7 jan. 1776, d. 6 apr. 1845 (Alder 69 år) 
Familie F4007
 
209 1. Hans Pedersen Brøchner, f. 27 okt. 1720, Karby Præstegaard (Morsø Sønder H., Thisted) , d. 14 nov. 1780, Spentrup (Nørhald H., Randers)
2. Mette Elisabeth Pedersdatter Brøchner, f. 4 aug. 1742, Karby (Morsø Sønder H., Thisted) , d. 20 jun. 1788, Vive Præstegaard (Hindsted H., Aalborg) 
Familie F3783
 
210 1. Karen Matthiasdatter Foss, f. aug. 1657, d. 5 apr. 1708
2. Drude Mathiasdatter Foss, f. 1658, d. 16 sep. 1684
3. Niels Mathiasen Foss, f. 04 aug. 1664, d. 02 aug. 1710
4. Søster Foss, f. 1666, d. 24 aug. 1729
5. Ingeborg Foss, f. eft. 1667, d. 1738 - 
Familie F3779
 
211 1. Marts 1775 - mødte Skifteforvalteren fra Vaar, Hr. Frants Hvass for på sit Herskabs Vegne at foretage det nødvendige.
Der var mødt tvende Vidner og Vurderingsmænd, velagtede Mænd udi Vilsted By, Christen Jensen og Christen Christensen, hos Enken for der at begynde og fuldføre et lovligt Skifte og Deling mellem Enken og hendes med den salige Mand sammenavlede børn, som er:
Jens Christensen, 21 År.
Mikkel Christensen, som er bortrømt, 20 År.
Christen Christensen, 19 År.
Anna Christensdatter, 16 År.
Jens Christensen, 14 År.
Peder Christensen, 10 År.
Til Lavværge havde Enken antaget velagtede Gårdmand Peder Svendsen af Vilsted og til Formynder for Børnene Gårdmand Jens Christensen Skomager sammesteds.

Huset, der udgjorde 6 Fag, blev beset udvendig fra, og der var Enighed om, at Reparation var stærk påkrævet.
I Stuen fandtes et Fyrbord med åben Fod, der ansattes til 2 Mark. En Stol med Halmsæde, 4 Skilling. En Træhylde fyldt med fire Stenfade, 8 Skilling. Et gammelt Hængeskab med 2 Døre, 2 Mark. Et gammelt Skrin med Lås og Nøgle, 2 Mark. Et gammelt Skrin uden Lås, 1 Mark. En gammel Fyrrekiste uden Lås, 1 Mark og 8 Skilling. Et lidet gammelt Skab med Lås og Nøgle, 1 Mark og 8 Skilling. Et Hattefoderal, 8 Skilling.
I Kammeret fandtes en Halvtønde, 1 Mark. Fire gamle Fjerdinger, 12 Skilling. En gammel Fjerding, 4 Skilling. En Kobberkedel, 1 Rigsdaler, og en Ildklemme og en Træfod, 1 Mark. I en Alkoveseng fandtes nogle ringe Sengeklæder, der højst kunde vurderes til 1 Mark og 8 Skilling.
Boets hele Formue blev opgjort til 3 Rigsdaler 3 Mark og 12 Skilling.
Anna Mikkelsdatter blev tilspurgt, om der var mere, der kunde beregnes Boet til Indtægt; men både hun og alle de tilstedeværende svarede, at de intet vidste, uden at det var medregnet. Men så fordrede Fuldmægtig Hvass på sit Herskabs Vegneresterende Huspenge for tre År, i alt opgjort til 8 Rigsdaler og 2 Mark, hvilket var 1 Rigsdaler og 4 Mark årlig, samt forfalden Skat, 1 Rigsdaler. Til Husets Istandsættelse skulde der i det mindste medgå en Rigsdaler pr. Binding, i alt 6 Rigsdaler.
De prioriterede Fordringer blev af Fuldmægtigen opgjort til i alt 15 Rigsdaler og 2 Mark, og da det langt oversteg denne fattige Enkes Formue, var det ufornødent at anføre flere Gældsfordringer.

Derefter blev Enken tilspurgt, om hun vilde vedblive at bo i Huset og Tid efter anden betale Herskabet det resterende, hvorpå hun svarede ja, idet hun dog håbede, at noget af Restancen blev hende eftergivet, såsom det ellers vilde være hende umuligt; hertil svarede Hvass, at Enken fik tale med Herskabet, og han vilde være hende behjælpelig hermed. Da ellers ingen af de tilstedeværende havde noget at indvende, sluttedes Skiftet med de behørige Underskrifter.
(Kilde: http://tagmaler.dk/per12199.htm#0) 
Bro, Christen Jensen (I12425)
 
212 1. Niels ERICKSEN NORDKIER, b. 1699, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. 12 May 1771
2. Thomas ERICKSEN, b. Abt 1705, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. 24 Aug 1761, Nørhalne, Biersted, Aalborg,
3. Anne ERICKSDATTER, b. 1723, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. Yes, date unknown
4. Karen ERICKSDATTER, b. 1725, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. Yes, date unknown
5. Anne ERICKSDATTER, c. 14 Jan 1727, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. Yes, date unknown
6. Jens ERICKSEN, b. 1729, Biersted, Aalborg, Denmark Find all individuals with events at this location, d. Yes, date unknown 
Familie F3822
 
213 1. søndag efter nytår 1800, Karen, forældre Hans Jepsen og Zidsel Jørgensen. Faddere: Jes Mattisens hustru og søster; Niels Hansen Jessen; Jens M...; Søren Jepsens datter. Hansdatter, Karen (I7579)
 
214 100 tdr. land. Gården afhændes 1959 til sønnen Oluf. Bach, Gregers Peter Christensen (I1324)
 
215 11 april 1791 (Alder 24-25) Viborg tugthus, Fangeprot. 1779-1835

1791.04.11 Afsoning
Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835
LAN B 204 - 58
No. fra Første Tid: 1399
No. siden 1. juli 1779 299
Arrestanternes Navne: Ellen Marie Hansdatter
Natmandsdatter
Hvorfra: Wiborg efter approberet Dom
Naar indkom. 1791, den 11te April
Hvorfor: Ukydske og utugtige Levnet
Hvor længe: 2de Maaneder
Alder: 24 Aar
Naar løsladt: 1791, den 12te Juli løsladt med Pas og Skudsmål. 
Hansdatter, Ellen Marie (I1004)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 266» Næste»