Notater


Træ:  

Match 87 til 129 fra 11,399

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 266» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
87 Kirchenkreis Nordfriesland > Klixbüll > Taufen 1816-1861 Fol: 232 Bild 119 Paulsen, Amalie Christine (I14517)
 
88 Kirchenkreis Nordfriesland > Klixbüll > Taufen 1816-1861Fol: 41bild 23 Petersen, Jens Nikolai (I14504)
 
89 Knudsker sogn, KB 1900-1914, opslag 39

Faddere: Moderen
Enke Anna Hermansen, Knudsker
Kusk Peter Højsgaard, Knudsker
Ølkusk Georg Jensen, Rønne 
Jensen, Anna Louise (I375)
 
90 købmandsgården og kramboden, der, som det viste sig ved skiftet, var fyldt fra kælder til loft med alskens varer, mange af dem importeret direkte fra Lübeck og Norge. Hans kundekreds omfattede såvel byens borgere og udenbys skippere som bønder og håndværkere især fra det nordlige opland, men der var knapt med penge mellem folk, og da Niels Udsen døde den 4. maj 1683, stod mere end 400 navngivne personer noteret i krambodens bøger som skyldnere af større eller mindre beløb. Udsen, Niels Jensen (I9977)
 
91 L.A.98R N.7 Hansen, Wilhelm Albert (I924)
 
92 Martha Schwender - International Genealogical Index - Germany
Gender: Female Birth: About 1583 Of, Nuernberg Stadt, Mittelfranken, Bayern 
Schwender, Martha (I2474)
 
93 men fik 18/4-1866 tilladelse til at blive boende i Søndre Aurdal, Heyerdahl, Halvor Tobias Nielsen (I10139)
 
94 mens alle Domkirkens klokker ringede for hende. Nielsdatter, Maren (I5706)
 
95 Odense KB 1910-1918, opslag 127. Larsen, Arnold (I6315)
 
96 og Lærer for Arveprins Frederik. Rothe, Tyge Jesper (I10132)
 
97 Ohio, Births and Christenings Index:
Name: Elizabeth Viola Boster
Gender: Female
Birth Place: Harrison, Gallia, Ohio
Birth Date: 29 May 1872
Father's Name: Francis M. Boster
Mother's Name: Susan Neal
FHL Film Number: 317661 
Boster, Elizabeth Viola (I6678)
 
98 Parents:
Jens Thoresen Branes (1820 - 1886)
Anna Kasa Branes (1810 - 1898) 
Branes, Sophie (I10916)
 
99 Parents:
Kristian Gunerius Sjulstad (1858 - 1931)
Sophie Branes Sjulstad (1857 - 1921) 
Sjulstad, Sigurd (I10915)
 
100 person, som følger med et skib for at varetage ladningsejerens interesser. Funktionen bruges næppe mere, men supercargoen kunne tidligere være en meget betydningsfuld person, fx i Asiatisk Kompagnis skibe, hvor han på kompagniets vegne forestod vareudvælgelse og vareindkøb på de fjernøstlige destinationer. Dresler, Iver Valentin (I4205)
 
101 Siden rejste han udenlands i en række år, til dels med understøttelse af Kirsten Munk, besøgte universiteterne i Wittenberg, Jena, Altorf og Basel og gjorde mange lærde bekendtskaber. Svaning, Hans Jensen (I1557)
 
102 Skanderborg sogn, KB 1902-1909, Opslag 100
Faddere: Barnets fader
Fiskehandler Jens Nielsen og hustru Marie, Skanderborg
Enke Marie Thomsen, Skanderborg 
Glisted, Martha Helene (I376)
 
103 Skanderborg sogn, KB 1910-1920, Opslag 267 Pedersen, Helga Kirstine Marie (I372)
 
104 som i 1682 blev sat i grundtakst til 88 rdl. Få år senere kom han i økonomiske vanskeligheder og blev i 1689 fradømt gården til broderen Jens. Bunde. Jacobsen, Bunde (I9974)
 
105 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I127)
 
106 Svend ledte et hedensk oprør mod sin far, der blev dræbt. Ifølge Adam af Bremen blev han som himmelsk straf fanget af venderne og måtte købe sig løs med en stor mængde guld. Svend er dog formodentlig hurtigt vendt tilbage til kristendommen, og i 988 kunne kejser Otto bekræfte sine privilegier til de fire danske bispesæder.
Fra 990’erne førte Svend krig i England og var sandsynligvis med i Slaget ved Maldon i 991. I begyndelsen kæmpde han sammen med Olaf Tryggvason, som faldt i år 1000 ved Slaget ved Svold, hvorefter Svend var den mægtigste hersker i Norden. Togterne mod England fortsatte trods forsøg på at købe Svend væk med store summer. I 1002 forsøgte kong Æthelred en etnisk udrensning af danskere i England, og mange blev dræbt, bl.a. Svends søster, og de efterfølgende angreb fra Svends side blev senere forstået som retfærdige gengældelseskrige. I 1013 faldt den sidste engelske modstand mod Svend, og han havde nu hele England i sin magt, men døde to måneder senere. 
Tveskæg, Svend (I2037)
 
107 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I12157)
 
108 the marriage was childless and unhappy, and they spent much time apart. Lorne formed close friendships with men, including Lord Ronald Gower, Morton Fullerton and the Count de Mauny, who were known to be homosexual or bisexual, which fuelled rumours in London society that he shared their predisposition. No conclusive evidence has been found. Familie F5552
 
109 Torslev KB 1746 - 1817 opslag 94. Gleerup, Mette Vibeke (I10021)
 
110 U.S. World War II Draft Registration Cards:
Name: Chauncey Grover Boster
Birth Date: 19 Nov 1884
Birth Place: Gallia Co, Ohio
Residence: Vinton, Ohio
Race: White 
Boster, Chauncey Grover (I6680)
 
111 Ålborg / Ullits sogn / Kirkebog 1648 - 1776 opslag 90 Fol: 86 Familie F315
 
112 Ålborg / Ullits sogn / Kirkebog 1648 - 1776, Fol: 46
Dom. 6. post. Pascha Søren Christensen Datter Anne af Sÿkbech i Kirke til Daabens confirmation, Baaren af Præstens hust. Christenze Sophie Trum. Faddere: Jens Nielsen i Sÿkbech, Christen Poulsen? i Ullits, Christen Andersen ibid, Maren Zandersdatter; og Anne Bygoms ibidem. 
Sørensdatter, Anne (I10831)
 
113 " meget vel studeret; flittig; veg næsten aldrig fra sit Studerekammer og sin Skrivepult; tillige from, sagtmodig, inderlig god" Blicher, Jens Nielsen (I10223)
 
114 "af fattige Forældre" Jensen, Hans (I10300)
 
115 "Af papistisk Religion og derfor, efter Recessen, ikke tilladt at arve" (Sk.Prot. 1/4 1674). van Distelberg, Gjertrude (I9711)
 
116 "C: IX Cal. Marty obilt Dimudis Glockengiesserin in Anno 1481"

Das Kloster Seligenporten ist ein ehemaliges Kloster der Zisterzienserinnen, später der Salesianerinnen und dann der Zisterzienser in der Marktgemeinde Pyrbaum in Bayern in der Diözese Eichstätt. 
Glockengiesser, Dimutis (I5286)
 
117 "Contracten med Cap. Thisted vidnede om at Sognepræsten forstod at unde sig gode Dage, hvile og gode Indkomster; medens Capellanen maatte slæbe og var nær ved at sulte. Stauning, Peder Jensen (I9441)
 
118 "Durch obrigkeitliche Vorsorge ist auch immer ein in das Ulmische Kellegium Medicum gehöriger Physikus da Wohnhaft, dermalen Georg Wolfgang Glockengiesser, Welchem die ganze untere Herrschaft, und besonderes die Aufsicht über das Rötchelbad und Uebersingerbad übergeben ist." Glockengiesser, Johann Georg Wolfgang (I4719)
 
119 "ein hochangesehener Vertrauensmann" Reich, Thomas (I5302)
 
120 "Ein Wohlhabender Gevändhändler der Lorenzer Seite" Wolff, Hans (I12080)
 
121 "En lærd Mand. Besad grundige Kundskaber i mange Retninger og var personligt afholdt af Alle." Rothe, Vilhelm (I10073)
 
122 "En ypperlig Lærer" Humble, Rudbech Christensen (I10163)
 
123 "Et træ knuste engang hans Vogn i Skanderborg Skov, men han slap uskadt derfra; gav til Tak altertavlen i Spentrup Kirke" 1707 Brøchner, Hans Mortensen (I9966)
 
124 "Formodentlig afdød" ved datterens vielse 07.01.1898 Jensen, Jacob (I12135)
 
125 "Fortrinlig Prædikant" Friis, Frederik Carstensen (I10017)
 
126 "Han var anseet som Geistlig Taler, og nød almindeligvis høiagtelse baade som Præst og Biskob for den sande Fromhed og den, med forstandig Alvor forenede, Værdighed, der udmærkede hans Person og Charakteer. "stundom streng nok imod Andre, men altid stengest imod sig selv"". Paludan-Müller, Jens (I10040)
 
127 "Hans Glockengießer filius (Latin: Søn af) Jacobs" wurde 1412 beim Keßlerhandwerk Meister". Glockengiesser, Johannes II. (I2439)
 
128 "Haus zur blauen Flasche", Kopfhaus Hallplatz 3/ Klaragasse 4, das wohl bis 1415 Jacob Glockengiesser gehört hatte. Glockengiesser, Johannes II. (I2439)
 
129 "Havde tilsidst ophold påSkudstrupmark hos Gaardejer Carl Otte Crafack, Dorthea Christjane Henriette (I23)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 266» Næste»