Etatsråd Søren Eskildsen Larsen

Etatsråd Søren Eskildsen Larsen

Mand 1802 - 1890  (88 years)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Søren Eskildsen Larsen 
  Titel Etatsråd 
  Født 16 feb. 1802  Kerteminde Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Døbt 16 feb. 1802  Hjemmet og fremstillet i Kerteminde kirke den 6. april 1802 Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Kerteminde KB 1761-1814 opslag 257
  Beskæftigelse fra 1843 til 1863  [1
  overkirurg på Almindelig Hospital 
  Død 17 nov. 1890  Frederiksbjerg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Notater 
  • var en dansk kirurg. Han var overkirurg på Almindelig Hospital 1843–1863, klinisk lærer og frugtbar forfatter i Ugeskrift for Læger og Hospitalsmeddelelser og satte i sin virksomhed dybe spor i den kirurgiske udvikling i Danmark.

   Larsen var søn af købmand Hans Larsen og Cecilie Borch f. Clausen. Dimitteret 1822 fra Odense Katedralskole studerede han kirurgi og tog 1828 kirurgisk eksamen ved Kirurgisk Akademi med udmærkelse efter allerede fra 1826 at have fungeret som kirurgisk kandidat ved Almindelig Hospital under Rasmus Samuel Thal. I de unge, fremskridtsivrige lægeselskab «Filiatriens» stiftelse 1829 tog han virksom del og var derefter en af selskabets solide støtter. Samme år fik han det hædrende mandat at være «docerende Kandidat» ved Akademiet, 1836 fik han en fuldt officiel lærerstilling derved ved sin udnævnelse til reservekirurg, i det han samtidig blev reservekirurg ved Frederiks Hospital, hvor han under Gundelach Møllers auspicier således fuldendte sin kirurgiske uddannelse. Studierejser til udlandet foretog han ikke, det var ham nok hjemme at studere fremmede kirurgers værker. Med benyttelse heraf, men navnlig på grundlag af sine egne voksende erfaringer nåede han hurtig til bestemte standpunkter over for foreliggende kirurgiske spørgsmål. Den selvstændighed i opfattelsen, der bestandig prægede ham som kirurg, gjorde ham i særlig grad til en repræsentant for en national dansk kirurgi, da han ved Thals afgang i 1843 erholdt en ledende stilling i sit fag som overkirurg på Almindeligt Hospital, som klinisk lærer og tillige som fragtbar forfatter.

   Det var på det rette tidspunkt, netop da han havde nået sin videnskabelige modenhed og i alle henseender stod fuldt rustet, at han opnåede denne fremskudte stilling, og han satte i sin følgende virksomhed dybe spor i vor kirurgiske udvikling. Med ham holdt den fuldt videnskabelige kirurgi sit indtog i fattigvæsenets hospital; Thai havde med hele sin dygtighed og operative virtuositet dog nærmest kun repræsenteret den mere håndværksmæssige. Den nye, af Larsen indledede æra åbenbarede sig hurtig i de udmærkede kliniske foredrag, han regelmæssig holdt og offentliggjorde i Ugeskrift for Læger. Talrige større afhandlinger, alle uden overflødig lærdom, men meget instruktive ved deres afgjort praktiske tendens og deres sikre hold i egne selvstændige erfaringer, fremkom ligeledes fra hans hånd i tidsskrifterne, og navnlig var han, da 1848 Hospitalsmeddelelser begyndte at udkomme, udgivne af hospitalernes overlæger, en af de flittigste og mest skattede bidragydere dertil. Også i operativ henseende betegnede hans ansættelse et yderligere væsentligt fremskridt. Ikke blot konstruerede han flere nye instrumenter, der bære hans navn og have vundet almindelig indgang i den operative kirurgi, men hans aldrig svigtende sikkerhed i optræden, hans store tekniske færdighed og praktiske snarrådighed i forbindelse med den mest anspændte omhu gav ham hurtig ry som en operatør af allerførste rang. Ganske særlig kom disse egenskaber til syne i de vanskelige, såkaldte plastiske operationer, med hensyn til hvilke han vel havde modtaget Impulser fra den berømte berlinerkirurg Johann Friedrich Dieffenbach, men dog også her med bevarelse af sit selvstændige standpunkt. Det samme gælder om en anden vigtig og ligefrem livreddende operation, som indførtes af ham nærmest efter franske Impulser, men endnu på et tidspunkt, hvor den ingensteds havde vundet borgerret. Det var trakeotomien ved strubehoste, og medens denne operation efter at have vundet indgang i udlandet oftest kun gav mindre gode resultater, havde Larsen i en overordentlig grad held med sig, ligesom overhovedet de for operative indgreb skæbnesvangre sårsygdomme, der stadig hærgede udenlandske hospitaler og også det danske Frederiks Hospital, aldrig vandt synderlig indpas i hans afdeling. Den mest banebrydende opfindelse på kirurgiens område i Larsens tid, anvendelsen af æter og kloroform som bedøvende middel under operationer, optoges af ham øjeblikkelig efter fremkomsten i udlandet – hvad der ikke alene udtrykte hans fremskridtsiver, men også hans altid lige levende humane følelse og varme deltagelse for sine patienter.

   Ved siden af hans omfattende hospitalsvirksomhed lagde konsultationspraksis og et stort huslægeklientel mellem høje og lave i bestandig højere grad beslag på hans tid og arbejdskraft. Med den yderste samvittighedsfuldhed varetog han al sin gerning, altid var han optagen, og aldrig undte han sig ferie. Skønt efter sin videnskabelige udvikling kun kirurg, var han også ved medicinske sygdomme en meget søgt hjælper, og hans tillidvækkende personlige egenskaber, hans milde værdighed, humane finfølelse, praktiske blik og urokkelige sikkerhed i al handlen ved sygesengen gjorde ham til en særdeles skattet huslæge. At den videnskabelige side i hans gerning efterhånden måtte lide under en sådan umådelig optagethed, er en selvfølge. Med ophøret af «Hospitalsmeddelelser» ophører i det væsentlige hans kirurgiske forfatterskab, og han var i den følgende tid næppe i stand til som hidtil at følge årvågent med i sit fags hele fortsatte udvikling. Det var derfor sikkert også vel betænkt, at han ved nedlæggelsen af den kirurgiske afdeling på Almindelig Hospital og overflyttelsen til det nye Kommunehospital, skønt endnu i besiddelse af væsentlig usvækket arbejdskraft, trådte tilbage fra sin hospitalsstilling (1863), i hvilken anledning han, der 1837 havde fået titlen af regimentskirurg, 1847 professortitlen, udnævntes til etatsråd. Ved Lunds Universitets jubelfest i 1868 erholdt han diplomet som æresdoktor i anerkendelse af de store klinisk-kirurgiske fortjenester, han havde indlagt sig, og som i øvrigt også vare komne talrige hospiterende lundensiske studerende til gode.

   Efter fratrædelsen fra hospitalet kunne han ofre alle sine kræfter på sin konsultations- og huslægepraksis, og den varetog han endnu i en lang årrække med uformindsket nidkærhed, og uden at alderens mærker trådte kendelig frem i hans hele optræden og ydre personlighed. Sin hele ranke, imponerende holdning bevarede han fuldt endnu efter sit fyldte 80. år. Endelig begyndte dog alderen at gøre sin ret gjældende, og efter længere tids svageligheds- og affældighedstilfælde døde han 17. november 1890.
  Person-ID I1285  BNi
  Sidst ændret 24 jan. 2012 

  Far Hans Larsen,   f. 16 okt. 1760, Svendborg Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 okt. 1828, Kerteminde Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 68 years) 
  Mor Cecilia Borch Clausen,   f. 1762, Kerteminde Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 08 jan. 1858  (Alder 96 years) 
  Folketælling 1787  Lundsgaard Hovedgaard som forvalter og Huusholderske Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • Husstand: Odense, Bjerge, Revninge, 1787, 1, Hovedgaarden Lundsgaard, Hovedgaarden Lundsgaard

   Kildenavn : Hans Larsen
   Alder : 26
   Civilstand : Ugift
   Kildeerhverv : forvalter
   Stilling i husstanden : tjenestefolk

   Kildenavn : Friderich Emken??
   Alder : 49
   Kildeerhverv : skovrider

   Kildenavn : Niels Larsen Møller
   Alder : 38
   Kildeerhverv : gartner

   Kildenavn : Hans Pedersen
   Alder : 35
   Kildeerhverv : ladefoged

   Kildenavn : Christian Mathisen
   Alder : 30
   Kildeerhverv : tærsker

   Kildenavn : Rasmus Rasmussen
   Alder : 40
   Kildeerhverv : staldkarl

   Kildenavn : Niels Hansen
   Alder : 32
   Kildeerhverv : staldkarl

   Kildenavn : Hans Hansen
   Alder : 32
   Kildeerhverv : vogter

   Kildenavn : Rasmus Madsen
   Alder : 50
   Kildeerhverv : røgter

   Kildenavn : Jens Sørensen
   Alder : 37
   Kildeerhverv : bødker

   Kildenavn : Ole Hansen
   Alder : 63
   Kildeerhverv : brændehugger

   Kildenavn : Lars Jørgensen
   Alder : 17
   Kildeerhverv : skriverdreng

   Kildenavn : Niels Hansen
   Alder : 17
   Kildeerhverv : gaardsdreng

   Kildenavn : Niels Christian Hjortholm
   Alder : 10
   Kildeerhverv : fadedreng

   Kildenavn : Anders Knudsen
   Alder : 8
   Kildeerhverv : fadedreng

   Kildenavn : Zicilin Bork ??
   Alder : 25
   Civilstand : Ugift
   Kildeerhverv : huusholderske
   Kommentar : fornavnet lidt usikkert, 3. bogstav måske forkert
   Stilling i husstanden : tjenestefolk

   Kildenavn : Margete Rasmusdatter
   Alder : 37
   Kildeerhverv : kokkepige

   Kildenavn : Johanne Larsdatter
   Alder : 24
   Kildeerhverv : bryggerpige

   Kildenavn : Maren Rasmusdatter
   Alder : 26
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Karen Pedersdatter
   Alder : 23
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Dorte Jespersdatter
   Alder : 30
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Maren Larsdatter
   Alder : 22
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Johanne Pedersdatter
   Alder : 24
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Anne Pedersdatter
   Alder : 22
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Anne Rasmusdatter
   Alder : 21
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Berte Andersdsatter
   Alder : 24
   Kildeerhverv : mejeriepige

   Kildenavn : Johanne Kirstine Hansdatter
   Alder : 10
   Stilling i husstanden : tjenestefolk

  Gift 07 apr. 1789  Revninge kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Revninge KB 1713-1807 opslag 417
  Folketælling 1801  Kierteminde Kiøbstad, Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  • Husstand: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, 1801, 85, Kierteminde Kiøbstad,

   Kildenavn : Hans Larsen
   Alder : 40
   Civilstand : Gift
   Kildeerhverv : kiøbmand
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : huusbonde

   Kildenavn : Cicilia Borch
   Alder : 37
   Civilstand : Gift
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : hans kone

   Kildenavn : Asmus Larsen
   Alder : 11
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Lars Larsen
   Alder : 10
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Peter Larsen
   Alder : 6
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Niels Larsen
   Alder : 5
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Karen Larsen
   Alder : 4
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Hans Larsen
   Alder : 1
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres børn

   Kildenavn : Friderica Caroline Rue
   Alder : 8
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : deres døttre

   Kildenavn : Niels Hansen Romsøe
   Alder : 4
   Civilstand : Ugift
   Stilling i husstanden : logerende
  Billeder
  Lundsgaard Hovedgaard omkr. 1850
  Lundsgaard Hovedgaard omkr. 1850
  Lundsgård er en gammel hovedgård, som nævnes i 1435. Gården ligger i sydøst for Kerteminde, i Revninge Sogn, Bjerge Herred, Kerteminde Kommune. Hovedbygningen er opført i 1765 ved Georg Dietrich Tschierske.

  Familie-ID F181  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Sophia Albertina Matzen,   f. 22 jun. 1815, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 mar. 1895, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 79 years) 
  Gift 07 nov. 1835  Vor Frue, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 4, 5
  • København, Vor Frue KB 1814-1837 opslag 364 No 119
  Børn 
   1. Cecilie Larsen,   f. 28 mar. 1837,   d. 05 feb. 1841  (Alder 3 years)
   2. Eberhard Larsen,   f. 03 jul. 1838
   3. Sophie Larsen,   f. 22 aug. 1839
   4. Theodora Larsen,   f. 10 maj 1841
   5. Marie Larsen,   f. 01 okt. 1842
   6. Søren Eskildsen Larsen,   f. 12 aug. 1844
   7. Cecilie Ottonia Larsen,   f. 21 apr. 1846
   8. Otto Larsen,   f. 08 sep. 1847
   9. Charlotte Henriette Larsen,   f. 02 jan. 1849
   10. Albert Sophus Larsen,   f. 20 dec. 1850
   11. Carl Asmus Larsen,   f. 04 mar. 1852
   12. Henriette Louise Larsen,   f. 15 jul. 1853
   13. Sofus Kristian Larsen,   f. 10 sep. 1855, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 29 nov. 1939, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 years)
   14. Sophie Albertine Larsen,   f. 09 dec. 1857
  Sidst ændret 28 apr. 2020 
  Familie-ID F468  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 16 feb. 1802 - Kerteminde Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  Larsen, Søren Eskildsen
  Larsen, Søren Eskildsen
  Var dansk overkirurg på Almindelig Hospital 1843–1863, klinisk lærer og frugtbar forfatter i Ugeskrift for Læger og Hospitalsmeddelelser og satte i sin virksomhed dybe spor i den kirurgiske udvikling i Danmark.


 • Kilder 
  1. [S32] Wikipedia, (http://da.wikipedia.org/).

  2. [S12] Census 1787.

  3. [S11] Census 1801.

  4. [S33] Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, (http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/).

  5. [S40] Stamtavle over Familien Larsen - Genealogier over adelige og borgerlige familier., Lengnick, J.C.L., (Sally B. Salomons Tryk, Købh. 1863).