Hinrich Hinrichsen Kroymann

Mand 1748 - 1823  (~ 76 years)


Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hinrich Hinrichsen Kroymann 
  Født ml. 1747 og 1748  Schuby (Skovby) Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Døbt 06 jan. 1748  Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • Torben Krøjmand
  Konfirmation 1763  Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 2
  • von den damaligen Pastor Witte
  Ejendom fra 16 jun. 1771 til 1779 
  Gården Kroy mellem Schuby og Hüsby 
  • som han overtager efter sin far som dør kort tid efter.
   1776 lader han broderen Peter forpagte gården indtil denne overtager den 1779.
  Ejendom 1776 
  Køber han et hus i Husum 
  • For deved at kunne erhverve Borgerskab som gav adgang til udstedelsen af Rejsepas.
  Beskæftigelse 1780 
  foged på Gudumlund 
  • Iflg. Nygaard Als KB fol. 272.
  Folketælling (Person) 1787  Bratskov gods Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Husstand: Hjørring, Øster Han, Brovst, 1787, 141, Bratschou,

   Kildenavn : Ole Tønder Lange
   Alder : 38
   Civilstand : Gift
   Kildeerhverv : justitz raad og ejere af Bratschou
   Husstands/familienr. : 141
   Kildestednavn : Bratschou
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : hosbonde

   Kildenavn : Chatrine Vilsbæch
   Alder : 21
   Civilstand : Gift
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : madmoder

   Kildenavn : Henrich Krøjmand
   Alder : 40
   Civilstand : Ugift
   Kildeerhverv : aulings forv.
   Stilling i husstanden : tienestefolk

   Med flere.....
  Beskæftigelse 1787 
  avlingsforvalter på Bratskov 
  • Nygaards sedler #214731
  Ejendom fra 1806 til 1809  [1
  Forpagter af gården Esbæk ved Brovst 
  Død 15 aug. 1823  Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Begravet 20 aug. 1823  St. Michaelis Kirche, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Sterbfalle nr. 65 i kirkebogen
  Notater 
  • Hinrich overtager 16. juni 1771 gården Kroy i Schuby efter sin far, der dør senere det år kun 60 år gammel. I 1776 bortforpagter Hinrich gården til sin yngre bror Peter, der i 1779 køber gården af ham.
   I 1772 arver han en "rønne" efter Johann Friedrich Will. Hvorfor han arver den, er uvist og hvad man skal lægge i begrebet rønne er også uvist. Rønnen bliver senere familiens hjem.
   Samtidig med at han driver gården er han også "Schulmeister" og "Schulhalter"
   I 1776 køber han et hus i Husum for at blive borger. På grund af stavnsbåndet var det dengang forbudt at forlade sin hjemegn, hvis man var bonde. Der var ikke lignende begrænsninger for borgere og hans formål var at kunne få rejsepas. Han får også et rejsepas til København.
   Han starter dette år udgivelsen af et blad "Der verreiste Bauer und Bäuerin". Den 24. november 1776 ansøger han kongen om øvrighedsgodkendelse af sit blad. Ansøgningen bliver afvist, fordi borgmesteren i Husum mener, der er for mange grammatiske fejl i bladene og at Hinrich er en elendig skribent, der forsøger at sløre sine onde hensigter med dårlige vittigheder.
   Omkring 1779 kommer Hinrich til Gudumlund. Herregården tilhører Kammerherre Friedrich von Buchwald. Von Buchwald er en meget fremskridtsvenlig mand, der forsøger sig med kanalanlæg, dræning, brøndboring, opdyrkning af hede- og moseområder og udnyttelse af tørv. Det er her Hinrich lærer mange af de ting, han anvender og skriver om de næste 40 år.
   1779 står han fadder for et uægte barn døbt Anne i Gudum kirke den 21. september 1779. Barnet var datter af Karen Andersdatter.
   Henrik Krejmand, foged på Gudumlund, får i 1780 et uægte barn, som blev døbt 20. november 1780 i Als kirke (publiceret 26. nov. 1780). Barnet blev døbt: Leene Henriksdatter Kreimann. Moderen er Boel Nielsdatter fra Hurup.
   I 1782 kommer han til herregården Store Restrup (vest for Ålborg) I 1783 beskrives han som mejeriskriver. Han arbejder på Store Restrup med tørlægning af et sumpområde.
   I 1784 bliver han forvalter og godsinspektør over fem godser, som Kammerherre von Scheel ejer (Mullerup på Fyn, et gods ved Birkelse, Skeelslund, Rævkærgaard, og Hjermeslevgaard).
   I 1784 får han udgivet en bog "Det ynkelige Foraar 1784 og Tanker over Aarsagerne dertil og Raad derimod". Udgivelsen sker fra København.
   På et tidspunkt kommer han til København. Her er han i logi hos bogholder Hans Henrich Krøymann, Nørregade 50. Hans Henrich er bogholder ved Sukkerhuset (en sukkerfabrik). Hans Henrich er Hinrichs lillebror født i 1754. Hinrich er i praktik som bogholder, fordi han tilsyneladende har været arbejdsløs. Citat: "i logi hos bogholder Kroymann på Nørregade nr. 50 (måske den eneste praktiske landvæsens skribent i hele riget) har længe savnet bekvem lejlighed til at være nyttig "
   Den 24. marts 1787 søger Henrik stillingen som forvalter over kolonien Alheden (kartoffeltyskernes område på den jyske hede). Det er jo en ganske betydelig stilling han søger og han får den da heller ikke. Citat: "han ansøger om den ledige forvaltertjeneste over kolonien Alheden for der at have lejlighed til at vise hvilken karl han er"
   Ved folketællingen 1. juli 1787 er han avlingsforvalter på herregården Bratskov (ved Brovst). Han beskrives som 40 år og ugift.
   Han får i 1789 udgivet en bog "En Prøve af Forsøg til en Rejse i Danmark og Holsteen". Udgivelsen sker fra København.
   Den 13. marts 1789 får han benefic passeport (det er en ældre betegnelse for rejsepas).
   Den 4. juni 1790 får han igen benefic passeport.
   den 22 december søger han Haderslev om understøttelse til at fortsætte sin undersøgelses rejse. (Sj.landsarkiv journ.1791 no 126)
   Får i 1790 - 1792 udgivet nogle tidsskrifter fra Haderslev. Fra 24. maj 1790 til 28. marts 1791 udkommer 12 numre af Maaneds-correspondenten og i 1792 udkommer 16 numre af Korrespondenten.
   Den 22. december 1790 skriver han fra Haderslev en ansøgning om understøttelse til at fortsætte sin undersøgelsesrejse.
   I 1794 tildeles han 14 dages fængsel for sit arbejde for demokratiet i Haderslev. Han kommer aldrig til at afsone straffen, da han iscenesætter sin egen død. Sagen får Hinrich til at forlade Haderslev og hvor han opholder sig de næste år er lidt uvist. En stor del af tiden har han givetvis været "hjemme" i Schuby
   I 1798 får han udgivet sin bog "Kapitel an brave Plattdeutsche". Udgivelsen sker fra Altona.
   I august 1802 bliver han hentet fra Schuby til Brovst for at forestå to store afvandingsprojekter under herregården Bratskov, der på det tidspunkt ejes af Ole Tønder Lange. De to afvandingsprojekter er afvandingen af en større sø Nørre Øksø og Øland vejle (området mellem Øland og det egentlige Vendsyssel). Arbejdet med de to projekter kommer til at tage tre år. Afvandingen af Nørre Øksø betyder blandt andet at Tranum å omligges til en kanal, der føres til Limfjorden. Denne afvanding bliver en succes, således at det afvandede område kan dyrkes. Afvandingen af vejlerne kræver at der bygges dæmninger og sluser. Selve afvandingen lykkes i første omgang, men ved uvejr gennembryder vandet digerne eller løber ganske enkelt over. Sluserne er også for svage i uvejr, så resultatet bliver at området ikke kan dyrkes. Den endelige afvanding af vejlerne kommer først ca. 100 år senere.
   Hinrich tager ikke hjem til Schuby, da afvandingerne i 1805 er overstået. Han bliver der i ca. 15 år mere. En af grundene til, at han ikke tager hjem er ifølge hans egen dagbog uenighed om betalingen for arbejdet.
   Fra 1806 - 1809 forpagter han gården Esbæk ved Brovst.
   Den 28. november 1806 får han tilladelse til at bygge en stampemølle ved Nørre Skovsgård (Øster Svenstrup sogn).
   Den 6. marts 1807 får han tilladelse til at anlægge og drive et pottemageri på Nørre Skovsgård.
   I 1809 køber han Nørre Skovsgård eller rettere får han den for en slik af godsherre Ole Tønder Lange for sit arbejde med afvandingerne. Der er tale om en gård med avlsbygninger og 51,5 tønderland jord. Han får i 1810 lov til at opdele jorden i mindre parceller og i 1814 har han solgt det sidste.
   I 1809 indsender han en vidtløftig ansøgning til kongen om forskud til anlæg af et teglværk ved Nørre Skovsgård mose. Ansøgningen bliver afslået.
   I 1810 ansøger han om dansk rejsepas og understøttelse til indenlandske rejser for at fremme kanalanlæg.
   I 1812 søger han om understøttelse med et lån for at skaffe lysning, varme, bopæl og jord til landlige arbejdere. Ansøgningen bliver afslået.
   18. oktober 1812 bliver han udlagt som fader til Henrik Christian Krøymann i kirkebogen for Øland kirke. Moderens navn bliver opgivet til Marie. Det er lidt bemærkelsesværdigt, at de to børn Hinrich får uden for ægteskabet tilsyneladende har været kendt. De nævnes begge i Georg Jürgensens artikel om Hinrich.
   28. maj 1813 forærer han 8 tdr. jord til Leerup Sogn Skole i Tilling by, Hjørring amt [Kongelige rescripter, resolutioner og collegialbreve for …., del 7 bind 4]. Samtidig hermed sælger han resten af sit jordstykke ved Vestermølle inklusive den tilhørende vandmølle.
   I 1818 skriver han en afhandling.
   I 1818-1819 ejer han "Brohuset" i Brovst.
   Den 22. juni 1819 får han udgivet sin bog "Dagbog og Lyseliste". Udgivelsen er sket i Aalborg.
   28. januar 1820 skriver han en ansøgning til kongen om understøttelse. Citat: "Ansøgningen synes at vise, at manden på den tid nærmest var gal". Brevet er underskrevet i Nørresundby.
   Da Hinrichs hustru Agneta dør i 1821, tager Hinrich tilbage til Schuby og her bliver han til sin død. Umiddelbart inden han rejser hjem bor han i Øland i Thy.

   Slesvig er på dette tidspunkt en del af Danmark (frem til 1864). Området har dog været meget stærkt tysk præget. Hinrich har tydeligvis kunnet tale, læse og skrive både dansk, plattysk og tysk. Det sprog, der mest udbredt blev anvendt i Slesvig i disse år var plattysk - et gammelt sprog, der ligner almindelig tysk en del. Hinrich har i størstedelen af sit liv ført dagbog, som han brugte som grundlag for alle sine udgivelser. [1]
  Person-ID I2355  PGL
  Sidst ændret 19 dec. 2015 

  Far Peter Hinrichsen Kroymann,   f. 1711, Schuby, Schleswig, Schleswig-Holstein Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 04 aug. 1771, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 years) 
  Mor Catharina Hildebrandt,   f. 31 maj 1715, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 15 nov. 1797, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 years) 
  Gift 22 okt. 1738  [1
  Familie-ID F1487  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Agneta Hamann,   f. 1751, Hüsby, Schleswig, Schleswig-Holstein Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 feb. 1821, Schuby, Schleswig, Schleswig-Holstein Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 years) 
  Trolovet 28 mar. 1773 
  Gift 11 maj 1773  Schuby, Schleswig, Schleswig-Holstein Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 3
  Folketælling 1803  Agneta ved sønnen i husstand 21 Schuby (Hinrich anføres som "in der Fremde". Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Husstand: Gottorp, , Schuby, 1803, 21., Schuby,

   Kildenavn : Peter Hinrich Kroymann
   Alder : 29
   Civilstand : Verheir.
   Kildeerhverv : Hufner
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : Hausvater

   Kildenavn : Maria Haggen
   Alder : 24
   Civilstand : Verheir.
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : Dessen Frau

   Kildenavn : Hinrich Kroymann
   Alder : 6
   Civilstand : Unverheir.
   Stilling i husstanden : ihre Kinder

   Kildenavn : Christina Kroymann
   Alder : 3
   Civilstand : Unverheir.
   Stilling i husstanden : ihre Kinder

   Kildenavn : Hinrich Kroymann
   Alder : 55
   Civilstand : Verheir.
   Kildeerhverv : in der Fremde
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : seine Eltern

   Kildenavn : Agneta Hamann
   Alder : 52
   Civilstand : Verheir.
   Kildeerhverv : genießt Abnahme
   Nr. ægteskab : 1
   Stilling i husstanden : seine Eltern

   Kildenavn : Christian Gehrhardt Büchsenschmidt
   Alder : 19
   Civilstand : Unverheir.
   Stilling i husstanden : Dienstbote

   Kildenavn : Hinrich Jacob Nielsen
   Alder : 19
   Civilstand : Unverheir.
   Kildeerhverv : Viehhirte
  Børn 
   1. Peter Hinrichsen Kroymann,   f. 15 apr. 1774, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 07 apr. 1817, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 years)
   2. Maria Catharina Hinrichsen kroymann,   f. 22 apr. 1776, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Jürgen Hinrichsen Kroymann,   f. 06 feb. 1778, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 03 maj 1780, Schuby, Slesvig Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 2 years)
  Sidst ændret 10 jan. 2020 
  Familie-ID F1500  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Boel Nielsdatter,   f. 1757, Als Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Leene Henriksdatter Kreiman,   f. 1780, Hurup, Hadsund Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 10 jan. 2020 
  Familie-ID F895  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Marie Sophie Sauer,   f. 1793, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 dec. 1877, Randers Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 years) 
  Børn 
   1. Henrik Christian Henriksen Kroymann,   f. 04 okt. 1812, Øland Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 aug. 1895, Gjøl Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 years)
  Sidst ændret 10 jan. 2020 
  Familie-ID F1502  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Dokumenter
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  De Aalborgske Allene Priviligerede Jydske Efterretninger 04.07.1807
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Aalborgske efterretninger 14. april 1794
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Stampemølle ved Nørre Skovsgaard (Nygaard)

  Fortællinger
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Aalborg Stiftstidende 7.10.1803
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Kroymann, Hinrich Hinrichsen
  Aalborgske efterretninger 21.12.1787

 • Kilder 
  1. [S38] Torben Krøjmand, Krøjmand, Torben.

  2. [S241] Hinrich Kroymann aus Schuby - ein reisendes Akkerbauer, Jürensen, Georg, (Jahrbuch für diev Schleswigsche Geest 1979).

  3. [S119] MyHeritage family slægtstræer, (http://www.myheritage.dk).