Kirkegårde og gravsten i Budolfi, Aalborg, Danmark


Træ:  

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Pedersen, Thøger og Jacobe Benzen
Pedersen, Thøger og Jacobe Benzen
Korets nordvæg nr. 4 fra øst. Teksten er på latin, men gengives herunder i oversættelse: Den ærværdige og lærde mand magister Thøger Pedersen, denne menigheds meget trofaste hyrde, hensov, efter at have forkyndt guds ord i 26 år, roligt i Herren i året 1626 den 1. april i sin alders 68 år. Hans meget kære hustru Jacobe Bentzen ombyttede såre lykkeligt dette forgængelig og i sandhed kummerfulde liv med hint evige og salig i året 16[ 29] i sin alders [44 år] i håb om en ærefuld opstandelse. 
    NN. NN.
Thøger Pedersen (d. 01 apr. 1626)
 
Schmidt, Giødert
Schmidt, Giødert
Her under hviler erlig agtbar og velforstændige mand Giødert Schmidt fordom kong postmester oc raad mand her i Aalbor(g) som saligen hensoe 1679 i hans alders 49 aar samt hans kierreste den dydædle matrone Sidtsel Schmidt som (og) saligen h(en) soe 1694 i hen(es) alders 55 aar Gud velsigned dem i deres ægteskab med 2 sønner 5 døtre hvilke… Resten af teksten er ulæselig. (Korets sydvæg nr. 3 fra øst)  
    Sidsel Didriksdatter (d. 1692)
Giødert Schmidt (d. 1679)