Faaborg Gl. Assistens kirkegård, Fåborg, Fåborg, Svendborg, Danmark


Træ:  

Breddegrad: 55.09169835614727, Længdegrad: 10.247873067855835 | Klik for at få kørselsanvisninger til Faaborg Gl. Assistens kirkegård

Kirkegårdsbilleder

   Ikon   Beskrivelse 
1
Seydel, Conradus Heitlas
Seydel, Conradus Heitlas
På Faaborgs lazaretter døde i alt 74 soldater i de to slesvigske krige. I Treårskrigen døde 47 soldater. Disse fordelte sig på 41 danske soldater, fire svenske gardere og to insurgenter (oprørssoldater fra hertugdømmerne). I 1864 døde 27 danske soldater. Hovedparten af disse mange soldater blev begravet på byens assistenskirkegård og i 1866 tog byens borgere initiativ til at rejse de faldne soldater et varigt minde. Det blev gravhøjen med den over 4 meter høje obelisk med inskriptionen: "Til Minde om de i Aarene 1848, 1849, 1850 og 1864 paa Lazaretherne i Faaborg fra Saar og Sygdom hjemgangne Krigere reistes denne Steen af taknemlige danske Mænd og Kvinder 1866".
På gravhøjens sider anbragtes de ialt 44 gravsten, der indtil da havde ligget over gravene for de 40 danske soldater og fire svenske gardere fra Treårskrigen. Den 41. danske soldat - Anders Jørgensen Aabjerghus - havde åbenbart aldrig fået en gravsten, måske fordi han først døde i april 1851. Der har næppe været gravsten på de to insurgenters grave.
Indtil 1942 var gravstenene anbragt i tre rækker på gravhøjens sider, men ved en renovering dette år blev alle gravsten anbragt i én række langs gravhøjens fod. Ved samme lejlighed fjernede man et metalgitter, der havde omkranset monumentet på toppen. Ved samme lejlighed fjernede man også to høje, smalle marmortavler med navnene på soldaterne fra 1864. De stod oprindeligt op ad obelisken. Nederst i denne blog er et billede af den nyrenoverede mindehøj i 1942.