Notater


Træ:  

Match 130 til 172 fra 12,255

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 285» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
130 the marriage was childless and unhappy, and they spent much time apart. Lorne formed close friendships with men, including Lord Ronald Gower, Morton Fullerton and the Count de Mauny, who were known to be homosexual or bisexual, which fuelled rumours in London society that he shared their predisposition. No conclusive evidence has been found. Familie F5552
 
131 Torslev KB 1746 - 1817 opslag 94. Gleerup, Mette Vibeke (I10021)
 
132 U.S. World War II Draft Registration Cards:
Name: Chauncey Grover Boster
Birth Date: 19 Nov 1884
Birth Place: Gallia Co, Ohio
Residence: Vinton, Ohio
Race: White 
Boster, Chauncey Grover (I6680)
 
133 Vissenbjerg sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1892 - 1910 Vissenbjerg / Opslag Nr. 263 - Fødte Kvinder Larsen, Marie Kirstine (I113)
 
134 - hans afdøde svigerfars bindingsværksgård på hjørnet af Adelgaden og Immervad. Det var en i 1597 opført anselig gård i tre stokværk og med tre længer. Den kaldtes senere Borgmestergården og stod helt til 1909, da den blev revet ned og genopført på Landsudstillingen. Herfra flyttedes den til Botanisk Have, hvor den nu er kernen i Den gamle By". Den er selvfølgelig blevet ændret en del i tidens løb, men endnu kan man se storstuen, omtrent som den var i Buni Nielsens tid. Nielsen, Buni (I5704)
 
135 - senere vicevært Nielsen, Karl (I51)
 
136 ?[Hans hustru står opført på adressen: Pilestræde 64, Forhus Stuen, København, som gift, hvilket de blev i 1883]?

Husstand: København, København (Staden), Hyskenstræde (Ulige numre), 1885, 2,
Kjøbenhavn Strand Kvarter, Hyskenstræde 9,matr.32B 1.Sal

Kildenavn : Sophie Caroline Lassen
Alder : 74
Civilstand : Enke
Kildeerhverv : Formue
Stilling i husstanden : Husmoder

Kildenavn : Frederikke Caroline Lassen
Alder : 39
Civilstand : Ugift
Stilling i husstanden : Datter

Kildenavn : Rudolf Valdemar Seidel
Alder : 54
Civilstand : Ugift
Kildeerhverv : Lærer i Handels Videnskab
Kildefødested : Kjøbenhavn
Stilling i husstanden : logerende

Kildenavn : Julius Thorvald Christensen
Alder : 20
Civilstand : Ugift
Kildeerhverv : Jernbanearbeider
Stilling i husstanden : logerende 
Seydel, Rudolphus Florentius Waldemar (I601)
 
137 ?[Rudolf Waldemar er ikke opført på husstanden, men som boende Hyskenstræde 9,1 Matr.32B, København, ugift]?

Husstand: København, København (Staden), Pilestræde (Lige numre), 1885, 1N, Rosenborg,
Pilestræde 64 Matr. 36 Forhus Stuen til Gaden

Kildenavn : Mathilde Karoline Seidal f. Bourgers
Alder : 27
Civilstand : Gift
Stilling i husstanden : Datter

Kildenavn : Adelheid Florence Mathilde Seidel
Alder : 2
Civilstand : Ugift
Kildefødested : Kjøbenhavn
Stilling i husstanden : Datterdatter 
Familie F268
 
138 . Christoph Glockengiesser - International Genealogical Index - Germany
Gender: Male Birth: 1504 Regensburg Stadt, Oberpfalz, Bayern Death: 06 OCT 1539 
Glockengiesser, Christoph I (I2461)
 
139 . I «Diplomatarium Viborgense» hedder det:
«Offvenss Pedersdaatter Hegelunds Sønner, Morten Hegelund Raadmand, Peder Hegelund Borger i Viborg, Jens Hegelund Borger i Ribe og Søren Hegelund 1537 gav noget Jord liggendes Østen til Bastue Jord, som kalledes Alle Helgens Boder, som Jess Mattissøn Sochfod, hendes Morfader, gav til Messers Opholdelse for Alle Helgens Alter i Viborg Domkirke.»
(side 49 i fortegnel sen over Domkirkens altre). 
Pedersdatter, Offven (I979)
 
140 .. var en meget omhyggelig Visitator; viste en roesværdig Iver i, at udrydde kirkelige Uskikke fra den catholske Tid; Forfatter af den bekjendte Visitatsbog; Stammefader til Familien „Jacobæus“; „bonus pastor, bonus maritus, bonus episcopus“ Weile, Jacob Madsen (I1563)
 
141 ....en Søn, blev med broderen dræbt 1359 i middelfart med Hr. Niels Bugge " Skjøndt de vare Kong Valdemars Søstersønner" Krognos, NN. Pedersen (I1968)
 
142 'Anmærkninger': "nyder Fattigunderstøttelse". Nielsen, Niels Peder (I1651)
 
143 'Christian Hegelius' fra Viborg studerte teologi i Padova Hegelund, Christen Mortensen (I10118)
 
144 'Christianus Høgelius, Danus' immatrikulert i Wittenberg Hegelund, Christen Mortensen (I10118)
 
145 " meget vel studeret; flittig; veg næsten aldrig fra sit Studerekammer og sin Skrivepult; tillige from, sagtmodig, inderlig god" Blicher, Jens Nielsen (I10223)
 
146 "af fattige Forældre" Jensen, Hans (I10300)
 
147 "Af papistisk Religion og derfor, efter Recessen, ikke tilladt at arve" (Sk.Prot. 1/4 1674). van Distelberg, Gjertrude (I9711)
 
148 "C: IX Cal. Marty obilt Dimudis Glockengiesserin in Anno 1481"

Das Kloster Seligenporten ist ein ehemaliges Kloster der Zisterzienserinnen, später der Salesianerinnen und dann der Zisterzienser in der Marktgemeinde Pyrbaum in Bayern in der Diözese Eichstätt. 
Glockengiesser, Dimutis (I5286)
 
149 "Contracten med Cap. Thisted vidnede om at Sognepræsten forstod at unde sig gode Dage, hvile og gode Indkomster; medens Capellanen maatte slæbe og var nær ved at sulte. Stauning, Peder Jensen (I9441)
 
150 "Durch obrigkeitliche Vorsorge ist auch immer ein in das Ulmische Kellegium Medicum gehöriger Physikus da Wohnhaft, dermalen Georg Wolfgang Glockengiesser, Welchem die ganze untere Herrschaft, und besonderes die Aufsicht über das Rötchelbad und Uebersingerbad übergeben ist." Glockengiesser, Johann Georg Wolfgang (I4719)
 
151 "ein hochangesehener Vertrauensmann" Reich, Thomas (I5302)
 
152 "Ein Wohlhabender Gevändhändler der Lorenzer Seite" Wolff, Hans (I12080)
 
153 "En lærd Mand. Besad grundige Kundskaber i mange Retninger og var personligt afholdt af Alle." Rothe, Vilhelm (I10073)
 
154 "En ypperlig Lærer" Humble, Rudbech Christensen (I10163)
 
155 "Et træ knuste engang hans Vogn i Skanderborg Skov, men han slap uskadt derfra; gav til Tak altertavlen i Spentrup Kirke" 1707 Brøchner, Hans Mortensen (I9966)
 
156 "Formodentlig afdød" ved datterens vielse 07.01.1898 Jensen, Jacob (I12135)
 
157 "Fortrinlig Prædikant" Friis, Frederik Carstensen (I10017)
 
158 "Han var anseet som Geistlig Taler, og nød almindeligvis høiagtelse baade som Præst og Biskob for den sande Fromhed og den, med forstandig Alvor forenede, Værdighed, der udmærkede hans Person og Charakteer. "stundom streng nok imod Andre, men altid stengest imod sig selv"". Paludan-Müller, Jens (I10040)
 
159 "Hans Glockengießer filius (Latin: Søn af) Jacobs" wurde 1412 beim Keßlerhandwerk Meister". Glockengiesser, Johannes II. (I2439)
 
160 "Haus zur blauen Flasche", Kopfhaus Hallplatz 3/ Klaragasse 4, das wohl bis 1415 Jacob Glockengiesser gehört hatte. ("Den blå flaskes hus" Senere kaldet Glockenstuhl - , Gavlhus, Hallplatz 3 / Klaragasse 4, som indtil 1415 tilhørte Jacob Glockengiesser). Glockengiesser, Johannes II. (I2439)
 
161 "Havde tilsidst ophold påSkudstrupmark hos Gaardejer Carl Otte Crafack, Dorthea Christjane Henriette (I23)
 
162 "In Verhaft, als die Bayern etliche Geistliche weggefürt hatten". (Arresteret i forbindelse med at Beyern havde ført et antal præster væk) Glockengiesser, Wolffgang Theophilus (I4840)
 
163 "Ivrig, dygtig og retsindig" Halse, Christian Frederik (I10111)
 
164 "Kaldet af de Svenske" Clausen, Poul (I10273)
 
165 "kurz vor dem 19. april 1494 ist. Lorenz Beheim der Altere gestorben" Beheim, Lorenz der Ältere (I4308)
 
166 "lærd og begavet; rig; skulde have rejst med Kronprinds Frederik" Stampe, Henrik Jensen (I965)
 
167 "Lærd og Gavmild, især mod Kirken; lod Taarnet forhøje, Kieken overalt meget smukt staffere; venlig mod alle, oprigtig mod Enhver og hjalp Alle tilrette. Frisenberg, Christen Erichsen (I1935)
 
168 "meget myndig og velæstimeret" Kall, Niels Johansen (I9457)
 
169 "Munialis zur Zelig Pforten" Glockengiesser, Dimutis (I5286)
 
170 "New York, State Census, 1905"

Name: Charles Siggelka
Residence Place: Buffalo, Erie, New York
Age: 34
Birth Year (Estimated): 1871
Birthplace: Germany
Relationship to Head of Household: Head
Race: W
Gender:
Family Number: 244
Page: 38
Reference ID: 3
GS Film number: 825697
Digital Folder Number: 4296252
Image Number: 00215

Household Gender Age Birthplace
Daughter Alice Dyer F 6y United States
Daughter Agnes Dyer F 3y United States
Head Charles Siggelka M 34y Germany
Wife Fredda Siggelka F 25y Germany 
Familie F3698
 
171 "Opførte sig ei altfor vel" Friis, Hans Mortensen (I9695)
 
172 "Pardomech Gawch starb im elinnt" Der Eintrag in der Totengeläutbuch bedeutet, dass Bartholemäus in der Fremde gestorben ist. Gauch, Bartholomäus (I11998)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 285» Næste»