Notater


Træ:  

Match 130 til 172 fra 11,399

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 266» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
130 "In Verhaft, als die Bayern etliche Geistliche weggefürt hatten". Glockengiesser, Wolffgang Theophilus (I4840)
 
131 "Ivrig, dygtig og retsindig" Halse, Christian Frederik (I10111)
 
132 "Kaldet af de Svenske" Clausen, Poul (I10273)
 
133 "kurz vor dem 19. april 1494 ist. Lorenz Beheim der Altere gestorben" Beheim, Lorenz der Ältere (I4308)
 
134 "lærd og begavet; rig; skulde have rejst med Kronprinds Frederik" Stampe, Henrik Jensen (I965)
 
135 "Lærd og Gavmild, især mod Kirken; lod Taarnet forhøje, Kieken overalt meget smukt staffere; venlig mod alle, oprigtig mod Enhver og hjalp Alle tilrette. Frisenberg, Christen Erichsen (I1935)
 
136 "meget myndig og velæstimeret" Kall, Niels Johansen (I9457)
 
137 "Munialis zur Zelig Pforten" Glockengiesser, Dimutis (I5286)
 
138 "New York, State Census, 1905"

Name: Charles Siggelka
Residence Place: Buffalo, Erie, New York
Age: 34
Birth Year (Estimated): 1871
Birthplace: Germany
Relationship to Head of Household: Head
Race: W
Gender:
Family Number: 244
Page: 38
Reference ID: 3
GS Film number: 825697
Digital Folder Number: 4296252
Image Number: 00215

Household Gender Age Birthplace
Daughter Alice Dyer F 6y United States
Daughter Agnes Dyer F 3y United States
Head Charles Siggelka M 34y Germany
Wife Fredda Siggelka F 25y Germany 
Familie F3698
 
139 "Opførte sig ei altfor vel" Friis, Hans Mortensen (I9695)
 
140 "Pardomech Gawch starb im elinnt" Der Eintrag in der Totengeläutbuch bedeutet, dass Bartholemäus in der Fremde gestorben ist. Gauch, Bartholomäus (I11998)
 
141 "Rønsdam" var fattiggården i Bov sogn på den tid. Nielsen, Juliane Kirstine (I7558)
 
142 "skete 2.juni 1671 Overlast i sit eget Huus af Proprietær Niels Mortensen Kjærulff til Hesselt" Wilsbech, Frederik Rasmussen (I10304)
 
143 "Sognepræst til Romelands og Harby kirker ved Vahus Norge" er en fejllæsning i "Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg" Lauridsen, Jens (I9768)
 
144 "Stridig; havde idelige Processer; Skrev en Piece i Proprietærfeiden, som i lærde Efterretninger for 1791, nr. 47, kaldes en ussel, ond og dum Ting." Lassen, Arrild Hansen (I10246)
 
145 "Udlændinge der havde fået embede før 1776, fik tildelt indfødsret, og således kunne f.eks de to Saksere Bartholomæus Philip Schreiber og Albrecht Rauch blive stadsmusikanter i henholdsvis København 1780 og Odense 1797. (s.257) Schreiber, Bartholomæus Philip (I4016)
 
146 "var fra Ribe og uden Tvivl en Sønnesønaf den første Evangeliske Biskob i Ribe, Johan Wandel" Wandel, Hans Pedersen (I10178)
 
147 "var stridig og havde mange Sager; blev dømt fra Provste-Embedet formedelst en Sag, som han havde afsagt; han skal, da han blev indsat, have sagt til en Kone af Menigheden, som talte om, at han var så liden, at han skulde blive dem voxen nok; var en god Chemiker og velforfaren i Lov og Ret; vidtløftig" Schandorph, Holger Sørensen (I5676)
 
148 "Ved Valget raabte Bønderne: "Lader os ikke faae ham med de røde Klæder, han røver os vor Salighedfra". Men han blev dog særdeles yndet for sin redelige Omhu, store Eftergivenhed og Uegennyttighed.
Han blev ganske udplyndret i de brandenborgske Tider. 
Schytte, Mads Christensen (I9689)
 
149 "Vistnok" Aaby, Just Lauridsen (I10158)
 
150 "Zur sommerlichen Zeit 1479 erklang von dem Türmen der beiden Pfarrkirchen das grosse Totengeläut für diese Mutter" Sayler, Elsbeth (I7422)
 
151 #1341 data_kirkeboeger1892_132_3_006_0283a-V
Best men at the wedding were the parents. 
Familie F496
 
152 #1341 data_kirkeboeger_064_2_031_K02-10-A Sandgreen, Ellen Margrethe (I1341)
 
153 #1344 data_kirkeboeger_023_2_001_K04-20-A Rasmussen, Christian William (I1344)
 
154 #1345 data_kirkeboeger1892_132_3_002_0228a-FK Rasmussen, Inger Laura (Gloggengiesser) (I1345)
 
155 'Anmærkninger': "nyder Fattigunderstøttelse". Nielsen, Niels Peder (I1651)
 
156 'Christian Hegelius' fra Viborg studerte teologi i Padova Hegelund, Christen Mortensen (I10118)
 
157 'Christianus Høgelius, Danus' immatrikulert i Wittenberg Hegelund, Christen Mortensen (I10118)
 
158 ( Kilde: Vibergs Præstehistorier. ) Hegelund, Morten Mortensen (I974)
 
159 (+ vor 1392) Beheim, Hans (I7411)
 
160 (Avisomtale 1978):
"Onsdag d. 28. juli kan en kendt mand i Gjern fejre sin 60 års dag. Når man betegner Jens Peter Petersen, Stations vej 2, Gjern, som kendt, er det ud fra den betragtning, at han har beskæftiget sig med alt muligt og herigennem gjort sig kendt overalt i området.
Jens Peter Petersen har været købmand, mælkemand og er nu pedel ved Gjern Plejehjem.
Jens Peter Petersen er født i Gjern som søn af byens malermester, og lærte handel hos daværende købmand Hansen i Gjern. Efter at have haft plads som kommis forskellige steder blev han i 1941 gift med Vita Gloggengiesser. Hans gode anlæg for at sætte sig ind i alle praktiske gøremål har medført I pladser i mange af byens bestyrelser. I 1950 blev Jens Peter ! Petersen indvalgt i det daværende Gjern-Skannerup sogneråd. Han tog desuden en fireårig periode i kommunalbestyrelsen efter kommunesammenlægningen, hvor han bI. a. fik sæde i økonomiudvalget. Efter denne periode ønskede Jens Peter Petersen ikke længere at beskæftige sig med politik på kommunalt plan.
Fødselaren er en meget om-gængelig natur. Han er pedel ved plejehjemmet, hvor han er særdeles populær hos patienterne. I ægteskabet er der tre døtre, som alle- er gift."

Uddannet inden for kolonialbranchen, begyndte 1943 som mælkehandler i Gern og købte desuden en Skotøjsforretning som passes af V.G. Derev også gennem mange år biograf på Gern Hotel. Var en årrække også medlem af sognerådet. 
Pedersen, Jens Peder (I15)
 
161 (datter af) fisker Jørgen Hansen Jepsen og hustru Johanne Marie Nielsdatter ved Odden. Faddere: skipper Laurids H. Lauridsens hustru Ellen Nielsdatter. Pigerne Kirsten Jesdatter og Sidsel Jepsdatter; gaardmand Matthies N. Jensen; ungkarl Peder Anckersen Jepsen.
Note: død. 
Jørgensen, Dorthe Cathrine (I7555)
 
162 (Der kan ikke påvises nogen Aarhusvej i Herning, mon der menes Silkeborgvej) Christiansen, Anna Margrethe (I7760)
 
163 (Dorthe) som døde i brand den 05.03.1800 i sit hus. Wind, Dorthe Clausdatter (I7609)
 
164 (et sogn i Reutlingen Landkreis) Hetzfang, Johannes Heinrich (I12561)
 
165 (Exam. juris. Vilhelm Cohen) Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864:
Seidel, Conrad Heitlas ,2det Jægercorps, 2det Compagni, Underjæger nr. 115, 24 sep, bog 1850, side 67 
Seydel, Conrad Heitlas (I600)
 
166 (Farmhand) Christensen, Jeppe (I2115)
 
167 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I9058)
 
168 (Fortalt i januar 2002 af Fanny Skov til sit barnebarn Dorte Lindum Agerbæk.):
" Den tyske naver Conrad Gloggengiesser var paa valsen op gennem Europa. I København fik han arbejde hos Karetmager Petersen, som havde en dejlig datter. Efter at have besvangret datteren, gik hans tur paa valsen videre til ukendte maal. Det var naturligvis en stor skandale, der maatte skjules, og pigen blev sendt ned til årsagens ophav, dvs. familien ved Bodensee. Naveren vendte senere hjem, opdagede hvad der var sket, og parret blev gift. Familien flyttede til Dresden og boede der en tid."

Ovenstående er den gængse historie i familien, der er dog noget som ikke stemmer, iflg folketællingen opgives at Conrad G. har bosat sig i Købh. 1874, at ægteskabet er indgået samme år, og at Konrad A. M, deres første barn, er født 1976 i København.....

Ved folketælling 1880 bor de i Balsamgade Nyboder (I dag Olfert Fischers Gade), sammen med Loises mor som er enke, samt hendes søster Fanny A.M. Petersen samt børnene Conrad, Fanny M. A. og et "udøbt barn", Christian Johan Emil som formodentlig dør. Huslejen i Balsamgade var 160 kr ½ årlig for 3 værelser.
Ved Folketælling 5 år senere 1885 bor de i Store Kongensgade men nu er svigermoderen og svigersøsteren der ikke længere, men børnene Louise og Karl er kommet til.

Omkring 1890 er han medstifter af Københavns Possementfabrik.

Fra Århus Possementfabriks Hjemmeside:
Om Virksomheden:
1917
Århus Possementfabrik grundlægges i Århus Midtby af østrigeren [fejl; han er fra Bayern] Konrad Gloggengieser. Konrad Gloggengieser var uddannet possementmager i Østrig, og var, medstifter af Københavns Possementfabrik. Efter en årrække i københavn, skilte han sig ud fra dette samarbejde, drog til Århus, og stiftede. Århus Possementfabrik. Klunketiden med dens kvaster, frynser og borter med pomponer er på dette tidspunkt ved at være forbi, til gengæld er der voksende efterspørgsel efter snore og keder til overpolstrede møbler, og de bliver fabrikkens vigtigste produkter. Fabrikken har ingen maskiner, alt foregår på spindebaner, hvor snorene laves på samme måde som reb, og på håndvæve. Her laves borter og agramaner, en vigtig del af possementmagerens kunst, idet selv de enkleste agramaner er
uhyre indviklede og meter efter meter skal være fuldstændig faste og ensartede.
1965
De første maskiner installeres. Salg af skum, lynlåse o.l. til møbelpolstring er blevet den største del af virksomheden.
1985
I løbet af 1960’erne lukker de fleste possementfabrikker p.g.a. konkurrence fra udlandet, og den sidste, Københavns Possementfabrik, købes af Århus Possementfabrik. Med kundeporteføljen følger bl.a. possementarbejder for hoffet.
1986
Henrik Povlsen, Danmarks sidste possementmager, er udlært på fabrikken i 1960’erne og nu produktionschef. Han og to andre køber fabrikken, da Gloggengieser-familien ønsker at afhænde den.


Iflg. Tysk Reformerte kirkes Kb. bor de ved Konrads komfimation, Lille Kongensgade 4,3 i København
Iflg. fortegnelse over Den Tysk Reformerte Menigheds medlemmer 1894 er han bosiddende Fredericiagade 8 H.
1897 flytter de til Hellerup iflg. FT.1901.
1901er de bosidende på Wiehesvej 13 i Hellerup, ved folketællingen samme år er han anført som ejer af villaen, tidliger ejer var Snedmester F. Schjøth (Svigersønnen) 
Gloggengiesser, Conrad (I6)
 
169 (Hans Jachim Scmied) Hopfer, Maria (I11033)
 
170 (Hans Jachim Scmied) Hopfer, Maria (I11033)
 
171 (Hans Jachim Scmied) Familie F1627
 
172 (https://portal.dnb.de/) Stockmayer, Gertrud (I5242)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 266» Næste»